Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaların entegrasyonu ile taşınmazların bulunduğu yerlere ait “afet alanları, fay hatları, riskli bölgeler, sit alanları, çevre ve turizm alanları” gibi bilgilere isteyen herkesin ulaşabileceğini bildirdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü  Mehmet Zeki Adlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları  Eylem Planı’nda yer alan “Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal  kısıtlamaların elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açılması”  konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İlgili mevzuata göre kamu kurumları tarafından taşınmaz mülkiyeti  üzerine konulan askeri yasak bölgeler, sit alanları gibi kısıtlamaların kamusal  kısıtlamalar olduğunu belirten Adlı, bu kısıtlamaların tapu siciline verilen  şerhleri içeren hukuki ve mülkiyet haritalarına işlenmesini içeren geometrik  boyutları olduğunu söyledi.

‘TAKBİS ÜZERİNDEN GÖRÜLEBİLECEK’  Kısıtlamaların tapu bilgileriyle entegre olmasının kurumun talebine  bağlı olduğunu belirten Adlı şöyle devam etti: “Şerhin tarafı olan kurum, hukuki düzenlemeleri çerçevesinde örneğin  sit alanı veya askeri yasak bölgeleri belirliyor, belirledikten sonra talep  etmeleri halinde bize koordinatları veriyor. Biz de o bilgileri koordinatlara  göre haritalarımıza işliyoruz ve ilgili taşınmazlara da beyan belirtmesi  düşüyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı yeni düzenleme ile Tapu ve Kadastro  Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden, kişisel bilgileri ayırmak suretiyle,  parsellerle ilgili birçok kısıtlama sadece kurumlar tarafından değil artık  malikler ve ilgililer tarafından da görülebilecek.”

Pilot proje kapsamında Amasya’ya yönelik kamusal kısıtlamaların ve  diğer kurumlardan gelen verilerin Amasya Kadastro Müdürlüğünce toplandığını aktaran

Kaynak: Şehrivan Gazetesi

Whatsapp Hattı >>
Yardıma mı ihtiyacınız var?
BİZİM MEYDAN | Canlı Destek
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?